5. KONJIŠKI MARATON 2017

Nalagam zemljevid...

Datum: 24.09.2017

Ura: 10:00

Kraj: Slovenskih KonjiceBooking.com

5. KONJIŠKI MARATON 2017TEKAŠKA PRIREDITEV JE ŽE ZAKLJUČENA


5. KONJIŠKI MARATON 2017

OPIS TEKAŠKE PRIREDITVE

KRAJ PRIREDITVE
Slovenske Konjice (Mestni trg), Zreče in okolica.

DATUM IN ČAS PRIREDITVE
Nedelja, 24. 9. 2017, s pričetkom:

  • start polmaratona na 21 km in teka na 10 km ob 10.00 uri,
  • start teka na 5 km ob 10.20 uri.

PRIREDITELJ IN IZVAJALEC
Športno društvo Konjiški maraton

PRIJAVA
Prijave sprejemamo na spletni strani www.konjiskimaraton.si najkasneje do 15. 9. 2017. Upoštevane bodo le tiste prijavnice, ki bodo izpolnjene preko spletne prijave, prijava pa se šteje kot uspešna šele, ko je tudi plačana.
Prijavo in plačilo prijave je možno izvesti do vključno 15. 9. 2017. Po tem datumu prijav ne bomo več sprejemali. Število prijav je omejeno.
Prijava je popolna šele, ko je plačana prijavnina.

TRASE

  • 21 km – polmaraton
  • 10 km
  • 5 km

RAZPOLOŽLJIVA MESTA

  • Polmaraton: 300 tekačev
  • 10 km: 800 tekačev
  • 5 km: 400 tekačev

PRIJAVNINA

PRIJAVNINA na

21, 10 ali 5 km

PosameznikiSkupinska prijava

*, **

plačano do 28. 4. 201723,00 €/
plačano od 29. 4. do 25. 8. 201726,00 €23,00 €
plačano od 26. 8. do 15. 9. 201732,00 €29,00 €

* Prijavnina za organizirane skupine (najmanj 10 prijavljenih)
** Deset plačanih startnin prinese eno dodatno startnino brezplačno

Cena vključuje: organizirano tekaško prireditev z varovanjem trase, okrepčilom na progi in cilju, merjenje in objavo rezultatov, medalje za prve tri najboljše v vseh kategorijah in zdravniško oskrbo. Vsi udeleženci tekov bodo ob štartni številki prejeli še RFID čip in sponke za pritrditev štartne številke. Prav tako bodo vsi tekači prejeli: bon za topel obrok in različne promocijske materiale, ki jih bodo prispevali sponzorji.
Prvih 1.000 tekačev, ki bo poravnalo prijavnino, bo ob prevzemu štartne številke prejelo še izvirni darilni paket.
Po izvedbi prijave preko spletnega obrazca boste po elektronski pošti prejeli navodila za izvedbo plačila z ustreznim sklicem. Plačilo boste izvedli na TRR s številko
SI56 6100 0000 5449 322.
Za skupinsko prijavnico morate obvezno predložiti fotokopijo plačane prijavnine. Če ne boste predložili dokazila o plačani prijavnini, prijavnice ne bomo upoštevali. Prijava velja s plačilom prijavnine. Skupinska prijava bo omogočena po 29. 4. 2017 na www.konjiskimaraton.si.
Prijava stopi v veljavo z datumom plačila prijavnine. Do 25. 8. 2017 sta odjava in vračilo prijavnine možna brez predložitve zdravniškega potrdila, vendar se zaračunajo administrativni stroški v višini 5 €. Kasnejša odjava in vračilo prijavnine sta možna le ob predložitvi zdravniškega potrdila; v tem primeru se zaračunajo administrativni stroški v višini 8 €. Zadnji dan za predložitev zahtevka za vračilo prijavnine je 27. september 2017.
Prijavnino lahko poravnate z obrazcem UPN. Potrdilo o plačilu hranite in ga prinesite s seboj na dan prireditve. Tako se boste izognili nepotrebnim nevšečnostim.

Opozorilo: Prijava velja le s plačilom prijavnine. Višina prijavnine se obračunava glede na datum plačila prijavnine, neodvisno od datuma oddaje elektronskega prijavnega obrazca. Zadnji dan za prijavo in plačilo je petek, 15. 9. 2017, oziroma do zapolnitve mest! Plačila, ki bodo nakazana po 15. 9. 2017 oz. po objavi, da je prijava zaprta zaradi zasedbe mest, se ne bodo vračala!

TEKMOVALNE KATEGORIJE

MOŠKE IN ŽENSKE KATEGORIJE

KATEGORIJELeto rojstva

(od – do)

Starost tekmovalca

(od – do)

A2002 – 198815 – 29 let
B1987 – 197830 – 39 let
C1977 – 196840 – 49 let
D1967 – 195850 – 59 let
E1957 –60 let in več

Spodnja starostna omejitev je dopolnjenih 15 let na dan maratona.

MERJENJE ČASA
Rezultati bodo izmerjeni z RFID elektronskim sistemom. Meritve bo izvajal Timing Ljubljana. Meri se neto čas.

OBJAVA REZULTATOV
Neuradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski na prireditvenem prostoru. Rok za ugovore je na dan tekmovanja do 13. ure, pri glavnem sodniku prireditve. Kavcija, ki se poravna neposredno ob vložitvi ugovora, je 50 €. Kavcija se tekmovalcu povrne le v primeru, če se ugotovi, da je bil ugovor upravičen. Končni rezultati bodo objavljeni na spletni strani prireditve. Tisti udeleženci, ki bodo ob prijavi sporočili številko mobilnega telefona, bodo po prireditvi prejeli SMS z doseženim rezultatom.

TRASA PROGE
Trasa proge je ravninska. Start in cilj teka bosta na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah. Trasa bo potekala po ulicah Slovenskih Konjic in Zreč ter okolici. Na trasi bosta 2 vodni in 2 okrepčevalni postaji.
OPOZORILO: Ob 12:45 se tekma prekine, rezultati se več ne merijo, trasa se sprosti za ves promet, zato se po tej uri udeleženci morajo držati cestno-prometnih predpisov.

PODELITEV NAGRAD
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj v absolutnih kategorijah bodo na prireditvenem prostoru. Na odru bodo nagrajeni prvi trije najhitrejši v absolutno moški in absolutno ženski konkurenci v polmaratonu, teku na 10 km in teku na 5 km.
Nagrajeni bodo tudi prvi trije po kategorijah, ki bodo nagrade dvignili s štartno številko (obvezno!) na INFO TOČKI do 13. ure.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju maratona bo dežurna zdravniška služba.

SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS in po tem razpisu. Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev in programa prireditve. Razpis je objavljen na www.konjiskimaraton.si in na sedežu društva.

ODPOVED DOGODKA
V primeru zaprtja avtoceste ali druge višje sile, na katero organizator ne more vplivati, se tekma lahko odpove oz. prekine.
V primeru prekinitve ali odpovedi dogodka se organizator zavezuje, da bo o nastali situaciji udeležence obvestil preko elektronskega naslova, ki so ga posredovali ob prijavi, naznanilo bo objavil na spletni strani in na Facebook strani dogodka ter kolikor je le mogoče, preko sredstev javnega obveščanja.
V primeru odpovedi dogodka na dan dogodka se prijavnine ne vračajo, vsak prijavljen tekmovalec pa bo v roku 30 dni od odpovedi na naslov, ki ga je navedel v prijavnici, prejel vse materiale, ki mu ob prijavi pripadajo po tem razpisu.
V primeru odpovedi dogodka v času enega ali več dni pred samim dogodkom, se vrne samo del prijavnine, saj si organizator lahko od prijavnine odšteje nujno potrebne stroške organizacije, ki je bila do dneva odpovedi dogodka že izvedena. Vsak prijavljen tekmovalec bo v roku 30 dni od odpovedi na naslov, ki ga je navedel v prijavnici, prejel vse materiale, ki jih je organizator do dneva odjave dogodka že pridobil. Tekmovalec bo hkrati pisno pozvan na to, da lahko zahteva povrnitev dela prijavnine.
S podpisom prijavnice in plačilom prijavnine tekmovalec izrecno soglaša z zgornjimi pogoji in postopanjem v primeru odpovedi dogodka ter se odpoveduje zahtevi po vračilu celotne prijavnine.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POGOJI SODELOVANJA
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni v namene prijave, obveščanja o poteku prijave, pošiljanja informacij in za morebitno sklenitev zavarovanja.  V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo.
Prijavljeni z izvedeno prijavo organizatorju dovoljuje zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri prijavi. Navedene osebne podatke, ki jih je prijavljeni ob prijavi vnesel v ustrezno varovan in zaščiten računalniški sistem ali preko pisne prijave, lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006). Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti. S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi, resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo zahteval kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za namene statistične obdelave.

INFORMACIJE
Športno društvo Konjiški maraton
Ulica Toneta Melive 8a, 3210 Slovenske Konjice
e-pošta:  [email protected]
mobitel:  051 655 900

Pretekle prireditve: KONJIŠKI MARATON

Uradna internet stran organizatorja teka

Kontaktni email organizatorja teka